*Vanliga påståenden om FRA-lagen – och svar på tal

Här följer en en snabbguide för att orientera dig bland de vanligaste påståendena om FRA-lagen, och deras vanligaste svar. Dessutom får du en länk till utförlig information så att du själv kan se att kritiken är ytterst befogad.

– Peter Dahlgren, Opponent.se

Annonser

*103 avlyssnade helt vanliga svenskar

Denna bloggpost är att betrakta som skriven för journalistiska ändamål, liksom resten av den här bloggen, i enlighet med därför gällande lagstiftning. Läckta dokument från myndigheter, även hemligstämplade, kan publiceras om det sker i allmänintresset att visa på korruption eller myndighetsmissbruk.

– Rick Falkvinge

*Frihet, integritet och demokrati

Inte sällan så är det i populärkulturen man hittar de mest klockrena samhällskommentarerna. Under min semester så har det dykt upp ett antal filmklipp där kreativa människor satt nya, svenska texter till bilder som därmed blivit lysande illustrationer till FRA-debatten.

[..]


Och skrämmande nog är det väl precis så här det är; vi accepterar fler och fler inskränkningar i vår frihet, integritet och demokrati. Till sist finns inget kvar. Vi är inte där än – kanske inte ens på långa vägar. Men vart utvecklingen är på väg ser vi tyvärr alltför oroande tecken på.

– Jonas Morian

*FRA-frågan speglar en medierevolution

Det är inte första gången som bloggosfären visar att den kan påverka det politiska skeendet och medieagendan – minns bloggaren Magnus Ljungkvists avslöjande om handelsminister Marie Borelius och bloggavslöjandet om Sven-Otto Littorins fejkexamen – men aldrig tidigare har det varit så tydligt att bloggosfären på egen hand  kan sätta agendan.

I Boreliusfallet var ju
medierna redan på spåret, men när det gäller FRA har det helt och hållet varit bloggarna som drivit debatten. Som Anders Mildner konstaterade på sin blogg för en dryg vecka sedan: ”Tidningar och tv har bevakat frågan i så liten utsträckning att folk helt enkelt har missat att vi nu är mindre än en vecka från att införa ett otäckt och oåterkalleligt storebrorssamhälle. Ett sämre betyg för den samhällsbevakande journalistiken går inte att få i Sverige 2008. På nätet är det annorlunda. När jag skriver detta har Knuff registrerat 1358 inlägg om FRA.”

Efter Mildners brandfackla har gammelmedierna vaknat och de senaste dagarna har ingen som följt de traditionella medierna kunnat undgå FRA-frågan. Men låt oss fundera en stund över vad som hänt om inte bloggarna funnits. Då hade vi bara haft den traditionella bevakningen: några kritiska ledarstick, några analyser och artiklar om sakfrågan och det politiska spelet.

Det bloggosfären bidragit med är att göra frågan personlig och påtaglig. Den har fått politikerna att inse att den nya politiska verkligheten är dubbelriktad, inte enkelriktad som tidigare. De politiker som använt sig av nätet för att föra ut sina budskap och profilera sig har märkt att den kommunikationen också innebär förpliktelser. Man blir, vilket medierna tvingats lära sig de senaste åren, omedelbart granskad, ifrågasatt och avkrävd konskevens och ansvar.

– Martin Jönsson, SvD

*Låt inte Sverige bli det 16:e svarta hålet

Ok, detta är inte helt prylrelaterat men jag tycker det är en viktig fråga som vi alla bör ta ställning till.

Imorgon kommer riksdagen antagligen att rösta igenom den så kallade FRA-lagen och göra Sveriges medborgare mer övervakade än någon annanstans i den ”fria” världen.

– Prylfeber

*Sorgligt

Jag har svårt att känna någonting annat än sorg just nu.

Sorg för att så många politiker både hatar internet och vill avskaffa det, samt helst bli av med all IT-relaterad industri från Sverige.

Sorg för att politikerna struntar så fullständigt både i vad folket vill, vad alla experter säger, och vad alla remissinstanser har sagt om den här idiotlagen, och tror att någon extra kontrollinstans hit eller dit faktiskt gör någon skillnad. Det finns ingen “terrorist bit” i TCP/IP.

Sorg, eftersom precis som Lage Rahm (tror jag det var) varnade om, att den här återremissen kommer hastas igenom på snabbast möjliga sätt, allt för att undvika all form av vettig debatt.

Sorg för att samtliga borgerliga partier har låtit partipiskan vina så hårt, och med kohandel, lögner och teater förolämpat både vårt styrelseskick och konceptet med personval.

Sorg för att samma dag som den här massavlyssningen håller på att kuppas igenom, hade en av dagstidningarna på sin löpsedel att Sverigedemokraterna nu ligger över 4%, vilket gör att de skulle vara med och bestämma om de sökning som ska göras, och huruvida några integritetsbrott har gjort. Sanna Rayman skrev också om just den punkten. Inte har det skett någon kränkning mot Ahmed bara för att all hans internettrafik är sparad, han är ju bara en blatting.

*Politikerbloggen avslöjar: Karl Sigfrid: “Jag röstar nej!”

Jag är själv lika oförstående, och ju mer jag har fördjupat mig desto mer oförstående blir jag. Massövervakning av svenska medborgare är en åtgärd som inte står i proportion till de problem som svenska myndigheter är satta att lösa.

Den uppmärksamhet som FRA har fått i media och bland enskilda medborgare är fullt logisk. En del information som cirkulerar är naturligtvis inte korrekt — det ser vi i de brev vi får — men långt ifrån all kritik bygger på missförstånd. Att avfärda oron som okunnig betraktar jag snarare som härskarteknik än som sakligt resonemang.

[..]

Mitt beslut i förhållande till resten av riksdagsgruppen är komplicerat på fler sätt. Vi inser alla att om ledamöter regelmässigt röstade enligt sin egen övertygelse skulle det resultera i kaos. Var och varannan proposition skulle bli avslagen och alliansregeringen skulle inte kunna bedriva den politik som vi gick till val på.

[..]

Den avgörande frågan är alltså: Är FRA-beslutet så exceptionellt att argumenten mot väger tyngre än argumenten för att följa gruppraxis?
Eftersom det innebär ett så kraftigt ingrepp i medborgarnas integritet — och därmed informationsfrihet och meddelarfrihet — bedömer jag att så är fallet.

Jag kan förstå att det finns ett starkt missnöje med mitt agerande.
Invändningarna mot att fälla ett regeringsförslag — för förslaget faller med stor sannolikhet oberoende av mitt agreande — är fullt legitima.

– Karl Sigfrid