*Kommentar till Åkessons replik

Sammanfattningsvis kan man säga att diskussionen här når en avgörande punkt, där båda parter ger en likartad verklighetsbeskrivning men där slutsatserna skiljer sig. Vi hoppas att denna samsyn vad gäller fakta kan få tjäna som utgångspunkt för den fortsatta debatten.

[..]

Vår inställning är klar: I ett demokratiskt samhälle ska inte staten förses med verktyg som möjliggör godtycklig insyn i medborgarnas privatliv.

– stoppaFRAlagen.nu

Annonser