*Journalistens guide till OS i Beijing

Benämn alltid de kinesiska myndigheterna ”regimen”, ”regimen i Kina” eller allra helst ”kommunistregimen” – ju oftare hänvisningar görs till ”regimen” desto större effekt. Regeringen i Hongkong bör dock inte kallas regim, eftersom diktaturen där är ett arv av civiliserad brittisk diktatur och inte kommunistisk. [..]

Beskriv den usla luften, även om det är en till synes klarblå dag och värdena ligger långt inom marginalen – det är en del av standardkritiken att klaga på Kinas miljö. Förirra dig inte in i komplicerade resonemang om utsläpp per capita, för då blir det inte lika entydigt. Dra nytta av Kinas enorma befolkningsnumerär för att inflatera dina påståenden, även vad gäller dödsstraff med mera!

Skyll de usla svenska insatserna på luften eller på doping. Vänd din besvikelse över den svenska insatsen till ett ursinnigt angrepp på värden! Ge uttryck för att den fantastiska kinesiska medaljskörden beror på nationalism, doping och omänsklig träning av utvalda talanger, samt att kineserna naturligtvis är vana vid den skitiga luften och den pressande värmen. [..]

Jämför inte Kinas utveckling med realistiska mål och enligt de premisser som historien medger, utan med ett abstrakt mål som definieras av det läge där den överlägsna västvärldens länder befinner sig idag efter 200 år av industrialisering och miljöförstöring. Kräv demokrati, fem veckors semester, god miljö och kommunalt dagis rakt av som kriterier för att godkänna Kina! Påtala att Kina egentligen inte borde ha fått OS överhuvudtaget utan att uppfylla alla de kriterier som du personligen anser relevanta. Nämn gärna OS i Berlin 1936 som en högst relevant jämförelse, men dra inte in Seoul 1988 i sammanhanget.

– Blogge Bloggelito

Annonser