*Här dör grundlagen

Regeringsformen garanterar varje svensk medborgare skydd mot att det allmänna undersöker ”brev eller annan förtrolig försändelse” och avlyssnar ”telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande”. Detta är ingen målsättning eller en villkorad regel. Det är en grundlagsskyddad rättighet och därmed, för att citera riksdagens hemsida, något som ”innehållet i våra övriga lagar aldrig får strida mot”.

Den 18 juni brast den tunna isen under våra fötter. Det allmänna har tagit sig friheten att med ett enkelt majoritetsbeslut sopa undan det skydd mot det allmännas intrång som grundlagen är till för att garantera.

– Lena Halldenius, Sydsvenskan

Annonser