*Politikerbloggen avslöjar: Karl Sigfrid: “Jag röstar nej!”

Jag är själv lika oförstående, och ju mer jag har fördjupat mig desto mer oförstående blir jag. Massövervakning av svenska medborgare är en åtgärd som inte står i proportion till de problem som svenska myndigheter är satta att lösa.

Den uppmärksamhet som FRA har fått i media och bland enskilda medborgare är fullt logisk. En del information som cirkulerar är naturligtvis inte korrekt — det ser vi i de brev vi får — men långt ifrån all kritik bygger på missförstånd. Att avfärda oron som okunnig betraktar jag snarare som härskarteknik än som sakligt resonemang.

[..]

Mitt beslut i förhållande till resten av riksdagsgruppen är komplicerat på fler sätt. Vi inser alla att om ledamöter regelmässigt röstade enligt sin egen övertygelse skulle det resultera i kaos. Var och varannan proposition skulle bli avslagen och alliansregeringen skulle inte kunna bedriva den politik som vi gick till val på.

[..]

Den avgörande frågan är alltså: Är FRA-beslutet så exceptionellt att argumenten mot väger tyngre än argumenten för att följa gruppraxis?
Eftersom det innebär ett så kraftigt ingrepp i medborgarnas integritet — och därmed informationsfrihet och meddelarfrihet — bedömer jag att så är fallet.

Jag kan förstå att det finns ett starkt missnöje med mitt agerande.
Invändningarna mot att fälla ett regeringsförslag — för förslaget faller med stor sannolikhet oberoende av mitt agreande — är fullt legitima.

– Karl Sigfrid

Annonser