*En tystnande röst i världen?

Fram till nu har Sverige internationellt kunnat argumentera för att “” faktiskt inte är ett carte blanche för vilka åtgärder som helst. Varje åtgärd måste motiveras för sig själv och måste vägas mot andra essentiella värden.

Med FRA-beslutet lämnar vi dock den vägen. Ännu har inte någon av dem som drivit fram lagen kunnat ge ett enda exempel på vilken effekt man förväntar sig av den massiva övervakningen. Ingen har kunnat redogöra för balansen i förslaget mellan nytta och integritetsintrång. Istället har också vi svenskar fått höra det alltmer krampaktiga upprepandet av tre stavelser: “terr-orr-ism”.

– Henrik Sjöholm

Annonser