*”Det är för sent”

Vi är ju många som har spånat kring orsakerna till varför press och tv varit så tysta om FRA-lagen. Hur det kan komma sig att den politiska bloggosfären närmast har kokat över – medan de politiska skribenterna i tidningarna har vänt bort blicken och skrivit om helt andra ämnen?

[..]

Svaret är fullt begripligt. Det tyder på en insikt om politiken som man får efter några år i tjänst: förändra det som går att förändra, lär dig leva med resten. [..] Antagligen är det precis detta som lyser igenom i DN:s svar. Redaktionen vet ju hur det kommer att gå på onsdag och rättar sina pennor därefter. Andra är ”för sent ute”. Oprofessionella, således. [..] Och nej, vi vet faktiskt inte HELT SÄKERT hur det går på onsdag. Men en sak kan vi nog säga med stor säkerhet: professionalismen går en svår framtid till mötes om den behandlar sin samtid så här.

– Anders Mildner, Sydsvenskan

Annonser