*Anders Wik, överdirektör för FRA, berättar…

Precis samma sak – att FRA med sitt nuvarande uppdrag och verksamhet bryter mot Europakonventionen, och därmed Sveriges grundlag – har också konstaterats av överbefälhavare Owe Wiktorin och Lagrådet. Men att höra det från FRAs överdirektör, och därmed få bekräftat att FRAs högsta ledning vet om att de bryter mot grundlagen, var kronan på verket.

Och om FRAs högsta ledning vet om det och pratar så obekymrat om det, så finns det inte en chans i helvetet att försvarsministern, utrikesministern och andra uppdragsgivare till FRA är omedvetna om det här. Den här korruptionen går rakt upp på regeringsnivå.

– Rick Falkvinge (pp)

Annonser