*Bör staten subventionera video- och spelvåld?

Än en gång debatteras nu huruvida videooch spelvåld gör människor mer våldsbenägna. [..] Nu finns två nya nationalekonomiska studier som skingrar dimmorna (något). [..] Resultatet tyder på en ganska tydlig brottsdämpande effekt. [..] Lena Adelsohn Liljeroth och Beatrice Ask borde gå ihop och föreslå statliga subventioner av våldsfilmer och våldsamma datorspel för att minska våldet på gatan. Om inte annat vore debatten efter en sådan proposition ganska spännande att följa…

– Daniel Waldenström, Ekonomistas

Annonser