*Stim spräcker miljardvallen

I den mån som denna bild av Sveriges musik stämmer, måste den betecknas som ljus! Färre besökare på mastodontkonserterna och fler på småspelningarna betyder att ett större antal artister kan tjäna stålar på att spela

– Rasmus Fleischer

Annonser