*Vi har det fett bra

År 1989 var 6 procent av svenskarna feta vilket har ökat till knappt det dubbla år 2005. Under samma tid steg BNP per capita 1,3 gånger. Ju rikare vi är, desto tjockare blir vi. På individnivå är det dock snarast tvärtom.

Annonser