*Maktdelningsläran och jäv

Den svenska kulturen att inte avkräva folk ansvar, att inte tillåta oberoende prövning är ett hån mot allt vad demokrati och rättvisa är…

– Sophia Blomqvist, Dexion

Annonser