*Isabella VS Borgström

Det är uppenbart så att kriminalisering av sexköp inte handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män. Då hade man respekterat kvinnors möjlighet att själva välja sitt yrke, även när de väljer vad många anser är “fel”. Måhända är också den snedvridna efterfrågan på kvinnliga sexköpare snarare än manliga snarast ett bevis för att kvinnor sexuellt fortfarande är förtryckta av samhället!

– projO

Annonser