*Förbjud internet!

För det första så är pornografi inte samma sak som prostitution. Pornografi är fullständigt lagligt i Sverige, och att hindra människor från mediekonsumtion – av vilket slag det än handlar om – nog knappast är förenligt med den öppenhet som jag tror att Hägg och hennes kollegor vill att det svenska EU-ordförandeskapet ska förknippas med.

– Jonas Morian, PromeMorian

Annonser