*Om källkritik, fascism och reaktionerna på inlägget om Ifpi

Vad jag hävdade i inlägget är att den upphovsrättsbyråkrati som administrerar Bernkonventionen – i Sverige bestående av organisationer som Ifpi, Sami och Copyswede – verkar inom ett ramverk som har starka drag av korporativism. Och, vilket är viktigt, att det under 1930-40-50-talen fanns starka alternativa förslag, som enbart hade gynnat musiker men inte skivbolag ekonomiskt.

– Rasmus, Copyriot

Annonser