*Sidoinkomster och integritet

Den 1 mars i år trädde en ny lag i kraft som gör riksdagsledamöternas tidigare frivilliga registrering av sidoinkomster obligatorisk. [..] Detta är en utmärkt ordning. Självklart bör vi väljare och skattebetalare få största möjliga insyn i hur våra folkvalda sköter sina uppdrag – och vilka andra intressen som tar deras tid i anspråk.

– Jonas Morian

Annonser