”S-märkta kommissarier styr den svenska forskningen”

Förklaringen till denna politisering av forskningen kan således inte ligga i att regeringen har velat prioritera särskilt angelägna forskningsområden. I stället är den enda rimliga förklaringen att man vill skaffa sig detaljkontroll över vilka enskilda forskare som erhåller anslag.

– Bo Rothstein

Annonser