// Publicerad på SvD Brännpunkt. Hittad via bodstrom.omfg.se.

Sekretess snart ren illusion

Regeringen inrättar ett nytt övervakningssystem vid sidan av det som idag existerar. Redan tillskapandet av parallella system för underrättelseverksamhet är problematiskt. Att regeringsmakten skaffar sig ett eget system för avlyssning borde väcka starka protester i varje demokratisk rättstat.

– Anne Ramberg

Annonser