Ifpi på integritetskränkarstråt

Trots att lagen om elektronisk kommunikation uttryckligen förbjuder internetoperatörerna att lämna ut de här uppgifterna till tredje man, tycker skivbolagen att de ska göra det ändå.

Christian Engström

Annonser