Förfelat syfte

Därför kommer lagen också att slå fel. Inte bara för att en hel hoper ungdomar kommer att dras inför skranket för sin helt naturliga verksamhet, utan också för att verklig, riktig och alldeles äkta barnpornografi, där ej sexuellt mogna personer utnyttjas eller rent av våldtas, kommer att få lägre prioritet. Fokuseringen på de verkliga övergreppen får ge vika för en allmän morallag

Blogge Bloggelito


Annonser