Kan en DJ bli piratkopierad?

Idag framstår det däremot som självklart att såväl musiker som DJ’s – om gränsdragningen ens längre existerar – inte bara levererar ljud utan även en performance. En tids- och platsspecifik insats, som visserligen kan spelas in, kopieras och återuppspelas, men inte utan att det performativa inslaget går förlorat.

Rasmus

Annonser