Jag är emot kvotering av kvinnor till topptjänster inom politiken och inom staten. De enda avgörande faktorerna till att en person utnämns till en tjänst, ska vara kunskap, erfarenhet, kompetens och fallenhet för tjänsten. – Genusperspektiv.se

Annonser