// Uppdatering. Lade till några ytterligare länkar och bytte rubrik.

Demokratiskt dilemma – Besökaren 2.0

Demokrati – Blogge

Demokratiskt dilemma – Joshua

En bortkastad röst – Emma

Demokrati och glasskiosker på stranden – Christian Engström

“Väljarnas vapen” – Jan Lindgren

Lämna tillbaka min röst! – Joshua

Felet med EU ur piratperspektiv – Christian Engström

Demokratins svagheter och styrkor – Fridholm

Demokrati del 1 – Rick Falkvinge

Annonser